Zespół ŚAP

Poznaj nasz zespół specjalistów

dr hab. n. med. Joanna Siuda

dr hab. n. med. Joanna Siuda

Jestem specjalistą neurologiem, od początku pracy zawodowej jestem związana z Oddziałem Neurologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

 

Od ponad 20 lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób neurozwyrodnieniowych, w tym choroby Parkinsona. Prowadzę Chorych we wczesnym stadium choroby, kwalifikuję Chorych do leczenia zaawansowanymi metodami, takich jak głęboka stymulacja mózgu (DBS) i terapie infuzyjne.

 

Jestem wykładowcą na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz aktywnie wspieram kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące chorób mózgu.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę koordynowała prace nad projektem, będę także osobiście prowadzić konsultacje dla Chorych i Ich Bliskich.

dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

Jestem praktykiem – klinicystą i naukowcem, specjalistą w zakresie diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych dorosłych m.in. choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, choroby Alzheimera i innych otępień, migreny, chorób naczyniowych i zapalnych OUN.

 

Z pacjentami z zaburzeniami ruchowymi, w tym chorobą Parkinsona na każdym jej etapie pracuje od ponad 20 lat. Jestem nauczycielem akademickim, autorem publikacji naukowych i eksperckich.

 

Na co dzień jestem Kierownikiem Kliniki Neurorehabilitacji Katedry Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i zastępcą Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pacjenckimi i mediami na rzecz osób z chorobami neurologicznymi.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę ekspertem i będę prowadzić konsultacje dla osób z chorobą Parkinsona.

dr Justyna Gawryluk

dr Justyna Gawryluk

Jestem specjalistą neurologiem, od 10 lat pracuję w Oddziale Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

 

Zainteresowanie układem nerwowym i jego możliwościami towarzyszyło mi od zawsze. Od początku mojej pracy zawodowej, szczególnie bliski był mi temat chorób neurozwyrodnieniowych, w tym choroby Parkinsona. Do opieki nad Pacjentem zawsze podchodzę kompleksowo analizując całość funkcjonowania Chorego. Z tego powodu ukończyłam także studia na kierunku Psychologia Kliniczna.

 

W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuję się diagnostyką choroby Parkinsona, prowadzeniem Pacjentów na różnym etapie zaawansowania choroby, w tym kwalifikacją oraz leczeniem Chorych z wykorzystaniem metod infuzyjnych.

 

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się konsultacjami Pacjentów z chorobą Parkinsona oraz Ich Bliskich.

dr Tomasz Chmiela

dr Tomasz Chmiela

Nazywam się Tomasz Chmiela, jestem lekarzem i pracuję w Katedrze Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Od 4 lat specjalizuję się w neurologii. Moim szczególnym zainteresowaniem są choroby zwyrodnieniowe mózgu, w tym choroba Parkinsona.

 

Od 4 lat zajmuję się leczeniem pacjentów z chorobą Parkinsona, w tym pacjentami z zaawansowaną postacią choroby z wykorzystaniem zaawansowanych metod leczenia.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmował się bezpośrednimi konsultacjami z Pacjentami oraz organizowaniem badań, a także diagnostyką stadium choroby.

mgr Tatiana Lewicka

mgr Tatiana Lewicka

Pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

 

Od 20 lat specjalizuję się w diagnozie i terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego, szczególnie interesują mnie zaburzenia połykania i związane z tym zaburzenia odżywiania.

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona poparte wiedzą, którą wciąż poszerzam, daje możliwość, aby pomóc Państwu w wielu trudnych sytuacjach związanych z komunikowaniem się i prawidłowym odżywianiem.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się diagnozą i terapią zaburzeń połykania (dysfagia), odżywiania, wsparciem dietetycznym i żywieniowym oraz terapią oddechową i zaburzeń mowy.

dr hab. n. o zdrowiu, prof. SUM Andrzej Knapik

dr hab. n. o zdrowiu, prof. SUM Andrzej Knapik

specjalista od aktywności fizycznej

Pracuję w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

Od 20 lat zajmuję się dobrostanem osób w różnym wieku, a szczególnie procesami starzenia się, aktywnością fizyczną, stylem życia oraz ich związkami z dobrostanem fizycznym i psychicznym.

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona: od lat wraz z zespołem, prowadzę badania dotyczące poprawy dobrostanu fizycznego i psychicznego poprzez różne formy usprawniania pacjentów.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmował się planowaniem i organizowaniem badań, a także wdrażaniem praktycznych rozwiązań.

dr n. med. Justyna Szefler-Derela

dr n. med. Justyna Szefler-Derela

fizjoterapeuta

Pracuję w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Od 15 lat specjalizuję się w rehabilitacji zaburzeń neurologicznych, a w szczególności z pacjentami z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami parkinsonowskimi.

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona rozpoczęło się w 2007 roku, kiedy podjęłam ścisłą współpracę ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych chorobą Parkinsona, polegającą na rehabilitacji indywidualnej i grupowej pacjentów.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się kompleksową rehabilitacją pacjentów z chorobą Parkinsona obejmującą porady i wskazówki oraz ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń dopasowanego do potrzeb i możliwości pacjenta.

dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada

dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada

fizjoterapeuta

Pracuję w Zakładzie Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako adiunkt badawczo-dydaktyczny oraz we własnej praktyce fizjoterapeutycznej.

 

Od 10 lat pracuję w zawodzie fizjoterapeuty, głównie z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi. Ukończyłam liczne kursy zawodowe, które wzbogaciły mój warsztat pracy z pacjentem (w tym PNF w neurologii oraz IBITA Bobath).

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona rozpoczęło się w 2016 roku podczas współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się diagnostyką funkcjonalną, fizjoprofilaktyką oraz ćwiczeniami.

mgr Weronika Żmuda

mgr Weronika Żmuda

Pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach.

 

Od 9 lat specjalizuję się w diagnostyce zaburzeń poznawczych, a w szczególności tych wynikających z chorób neurozwyrodnieniowych.

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona poparte jest licznymi szkoleniami oraz wieloletnią praktyką, którą odbywam u boku najlepszych specjalistów oraz wciąż poszerzaną wiedzą z tego zakresu.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się badaniem stanu kognitywnego u pacjentów oraz wsparciem chorych i ich rodzin.

mgr Aleksandra Pol

mgr Aleksandra Pol

dietetyk kliniczny

Od 5 lat moimi Pacjentami są przede wszystkim osoby obciążone różnymi schorzeniami, zaburzeniami, osoby z niepełnosprawnościami, dlatego też właściwe żywienie w schorzeniach układu nerwowego jest priorytetem moich zainteresowań zawodowych.

 

Holistyczne podejście do Pacjenta, zrozumienie potrzeb i możliwości to skuteczne wsparcie dietetyczne, stąd ciągle podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuję z Ośrodkami, których podopiecznymi są osoby dorosłe i dzieci z chorobami układu nerwowego i niepełnosprawnościami.

 

Moje doświadczenie z chorobą Parkinsona to dietoterapia osób z tą chorobą.

 

W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę wspierała Pacjentów i ich opiekunów od strony żywieniowej, która jest istotną częścią procesu rehabilitacji Pacjenta.